Lưu trữ Danh mục: Tứ Trụ

 

Những Bất Cập Của Dụng Thần: Về Nội Dung Dự Doán

Dụng thần trong Tứ Trụ bất cập về lý luận cơ bản và lý luận ứng dụng tất nhiên dẫn tới bất cập về nội dung cần dự đoán trong lá số Tứ Trụ. Sự bất cập ấy thể hiện ở nội dung dự đoán bị hạn chế và độ chính xác của các thông […]

Những Bất Cập Của Dụng Thần: Về Lý Luận Ứng Dụng

Lý luận ứng dụng là lý thuyết cụ thể hướng dẫn cách luận đoán một lá số. Khi lý luận cơ bản có khiếm khuyết thì tất yếu dẫn tới sự sai lầm, thiếu hụt của lý luận ứng dụng. Khi quá coi trọng Dụng thần, Kỵ thần thì sẽ lúng túng và dễ sai […]

Những Bất Cập Của Dụng Thần: Về Lý Luận Cơ Bản

Dụng thần cách cục đã tồn tại cả nghìn năm. Dụng thần cân bằng cũng có tới vài trăm năm. Điều đó tự nó nói lên giá trị của nó, nghĩa là các Dụng thần này đều đưa ra cách luận giải đúng cho lá số, nó đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng […]

Dụng Thần Trong Tứ Trụ

Tứ trụ truyền thồng (bao gồm tất cả các sách về Tứ trụ, từ Uyên Hải Tử Bình đến Dự đoán theo Tứ trụ của Thiệu Vĩ Hoa) còn có các thần khác nữa, đó là Dụng thần, Hỷ thần, Kỵ thần, Tướng thần… Các thần này cũng chỉ là tên gọi về các yếu […]

Sơ Lược Lịch Sử Của Dự Đoán Theo Tứ Trụ

Theo cuốn Uyên Hải Tử Bình (NXB Thời Đại, Chu Tước Di dịch – 2011) thì người đầu tiên phát minh ra cách xem mệnh dựa vào ngày sinh là Lý Hư Trung đời Đường (618 – 907). Nhưng lúc đó ông chỉ căn cứ vào ba trụ là năm sinh, tháng sinh, ngày sinh […]