Không Vong Trong Dự Đoán Lục Hào

Trong dự đoán lục hào, Nhật thần của một ngày được biểu thị bằng tổ hợp của thiên can và địa chi. Thiên can 10 vị trí, địa chi 12 vị trí, cứ 60 ngày lặp lại một lần, 10 ngày 1 tuần, tổng cộng 6 tuần.

Khi phối hợp can chi, trong mỗi tuần đều có hai vị trí địa chi không có thiên can phối hợp, gọi là Tuần Không.

Tuần Không rất quan trọng trong dự đoán lục hào, nó liên quan đến cát hung và ứng kỳ của sự vật, mỗi quẻ đều cần phải xét rõ.

Tuần Không còn được gọi là lục giáp không vong, lục giáp là chỉ Giáp Tý, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần.

Không Vong trong mỗi tuần như sau: Trong tuần Giáp Tý thì Tuất Hợi Không, trong tuần Giáp Tuất thì Thân Dậu Không, trong tuần Giáp Thân thì Ngọ Mùi Không, trong tuần Giáp Ngọ thì Thìn Tị Không, trong tuần Giáp Thìn thì Dần Mão Không, trong tuần Giáp Dần thì Tý Sửu Không.

Bảng tra nhanh Không Vong trong dự đoán lục hào – vuphac.com

Lục giáp không vong, ở trong tuần đó Không Vong, một khi ra khỏi tuần thì không còn Không Vong nữa, mà Không Vong đã chuyển sang hai vị trí địa chi khác.

Khi dự đoán về bệnh tật, Dụng thần gặp Tuần Không, nếu là bệnh gần, ngày, tháng Thực Không, xung Không thì khỏi bệnh. Nếu là bệnh lâu gặp Không, ngày, tháng Thực Không, xung Không thì hung.

Trong quẻ gặp Nguyên thần Tuần Không phát động, ngày, tháng xung Không, Thực Không khỏi bệnh; Kỵ thần Tuần Không phát động, ngày, tháng Kỵ thần Thực Không, xung Không gặp hung.

Hào Tuần Không nếu tĩnh mà bất động, thì chia ra hữu dụng và vô dụng. Hào Không mà vượng tướng, có Nhật, Nguyệt, hào động sinh phù, thì là hữu dụng; hào hưu tù Tử Tuyệt, thì là vô dụng.

Dụng thần sợ hưu tù Không Phá, không có sinh phù, Kỵ thần nên hưu tù Không Phá, tĩnh mà bất động. Phi thần nên Tuần Không, bị khắc, gặp xung (khi Phi thần là Kỵ thần).

Nói chung, Tuần Không phát động thì có thể khởi tác dụng, hào vượng tướng gặp Không cũng có sức mạnh tham gia sinh khắc; hào có Nhật, Nguyệt, hào động sinh phù, Không Vong cũng có sức mạnh; hào động mà hóa Không, hào Phục mà vượng tướng, đều là có khí, sẽ không Không đến cùng.

Chỉ khi hào phá mà lại suy, vô khí bất động, phục mà bị khắc gặp Tuần Không, thì mới không có sức mạnh.

Ví dụ về Không Vong

Ví dụ: Ngày Mậu Tý tháng Ngọ, một chiến sĩ lực lượng cảnh sát vũ trang đoán cát hung, được quẻ Trạch Sơn Hàm.

Phán đoán:

Lấy hào Thế làm Dụng thần. Hào Thế bị Nguyệt kiến khắc, Nhật thần không sinh là hưu tù.

Kỵ thần Quan Quỷ Ngọ hỏa được Nguyệt tỉ phù, gặp Nhật xung, là ám động.

Kỵ thần ám động khắc Thế, Kỵ thần là Quan Quỷ, Quan Quỷ chủ bệnh, Thế lâm Bạch Hổ, Bạch Hổ chủ bệnh, tất có bệnh tai.

Nay Ngọ hỏa Tuần Không, ngày Giáp Ngọ xuất Không, Kỵ thần xuất Không, hào Thế nhất định gặp tổn thương.

Quẻ thuộc cung Đoài, Đoài là kim, kim là ruột già, tượng ruột già có bệnh. Sáu ngày sau, Kỵ thần xuất Không, nhất định có kiết lỵ.

Kết quả: Có kiết lỵ ở ngày Giáp Ngọ, mắc bệnh hơn một tháng mới khỏi.

Trân trọng!
Vũ Phác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *