Quy Phạm Đạo Đức Của Người Thầy Trạch Nhật

Vốn dĩ phục vụ trạch nhật đã là việc đủ tạo phúc, giúp phúc cho người khác, phục vụ cho những người hữu duyên. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, vậy chúng ta thì sao?

Nghề nào thì cũng phải có chế độ quy định của nghề đó, nhưng trước khi quốc gia chưa lập pháp rõ ràng chính xác, thì chế độ quy định hành nghề trạch nhật của chúng ta vẫn là một loại thứ “tinh thần”.

Thứ này chính là “quy phạm đạo đức” mà nghề nghiệp chúng ta vẫn thường hay nói, nó được thể hiện cụ thể trong giới trạch nhật đó là “xử thế lập đức”.

Lập đức ở vị trí của người như đã trình bày ở trên chỉ là cơ sở trong cơ sở, chỉ là ý thức do con người tạo nên, chứ còn lập đức ở vị trí của nghề nghiệp thì thuộc vào một loại lý luận vật chất kỹ năng tri thức.

Lập đức ở vị trí của người là cơ sở cho lập đức ở vị trí của nghề nghiệp, nhưng lập đức ở vị trí của nghề nghiệp thì quay ngược lại phục vụ cho lập đức ở vị trí của người, tức là biểu hiện cụ thể của lập đức ở vị trí của người.

Cũng chính là nói lập đức ở vị trí của người dù tốt chăng nữa, nhưng nếu không có bản lĩnh, không có kỹ năng chuyên ngành, thì cũng trạch không ra cát khóa đại tốt.

Cho nên, là một người thầy trạch nhật chuẩn, vẫn phải chú trọng tu dưỡng lập đức ở vị trí của nghề, cụ thể yêu cầu như sau:

1, Phải biết và vận dụng thành thạo lý luận cơ bản của hai môn địa lý học và trạch nhật học, như vậy mới có thể biết đường mà tạp phúc, biết đúng mà trợ phúc.

2, Phải thành thạo vận dụng kiến thức trạch nhật học chính thể ngũ hành, phải không ngừng học tập kiến thức trạch nhật của các phương pháp khác, không ngừng nâng cao trình độ trạch nhật của bản thân.

3, Phải có hiểu biết sơ bộ đối với các kiến thức địa lý như địa chất thổ địa, thủy văn của đối tượng chọn dùng, tốt nhất là có sự hiểu biết toàn diện, để phòng dùng ác địa nhật khóa, để phòng phát sinh tượng chiêu nhưng không cát.

4, Phải có sự hiểu biết cơ bản đối với kiến thức thiên văn, khí tượng của các vùng miền, để tiện cho ứng dụng trạch nhật.

5, Vẫn phải tiếp thu thêm các kiến thức phong thủy hiện đại, y học và tôn giáo “phật, đạo, nho”, toàn diện phục vụ cho xã hội đại chúng, đồng thời tiến hành hóa sát giải tai, bài ưu giải nạn cho những người cần.

Quý anh/chị có nhu cầu tìm hiểu về Trạch Nhật Chính Ngũ Hành, có thể tìm đọc cuốn sách về Trạch Nhật mới nhất của Phác mới chuyển ngữ gần đây. Cụ thể là cuốn “Chính Ngũ Hành Trạch Nhật Học” của tác giả Lại Cửu Đỉnh, xin mời xem tại đây.

Trân trọng!

Vũ Phác

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *