Sách Công Cụ Kỳ Môn Độn Giáp & Kỳ Môn Trực Đoán – Đỗ Tân Hội

299.000

Một cuốn sách nâng cao về lĩnh vực Kỳ Môn, không dành cho người mới nhập môn.

Giá bán: 299.000VNĐ – ưu đãi miễn phí vận chuyển.

Sách dày hơn 325 trang, giấy vàng, bìa gập.

LH Vũ Phác: 0961477228