Kỳ Môn Độn Giáp Dự Đoán Học – Yêu Học Thanh

220.000,0

Kỳ Môn Độn Giáp Dự Đoán Học của tác giả Yêu Học Thanh trình bày rất đầy đủ về Kỳ môn độn giáp với phương pháp chuyển bàn (phi bàn).

Sách dày 365 trang, in khổ B5.

Giá bán 220.000 VNĐ chưa bao gồm phí vận chuyển.

LH Vũ Phác: 0972 831 075