Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỳ Môn Độn Giáp Giải Mã Thị Trường Cổ Phiếu – Quyển 2

150.000,0

Cuốn sách là trứ tác chu dịch lấy lý thuyết dự đoán kỳ môn độn giáp cổ điển để nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết xu hướng của thị trường chứng khoán và thao tác trong thực tế.
Giá 150.000 VNĐ chưa bao gồm phí vận chuyển.