Sơ Lược Lịch Sử Của Dự Đoán Theo Tứ Trụ

Theo cuốn Uyên Hải Tử Bình (NXB Thời Đại, Chu Tước Di dịch – 2011) thì người đầu tiên phát minh ra cách xem mệnh dựa vào ngày sinh là Lý Hư Trung đời Đường (618 – 907). Nhưng lúc đó ông chỉ căn cứ vào ba trụ là năm sinh, tháng sinh, ngày sinh để lập lá số dự đoán chứ chưa xét đến trụ giờ.

Đến cuối đời Ngũ đại, đầu đời Bắc Tống (960 – 1121), Từ Tử Bình đã phát triển cách xem mệnh của Lý Hư Trung lên một bước là dùng thêm cả giờ sinh để dự đoán mệnh. Không chỉ có vậy, còn lấy can ngày là trung tâm, lập ra 10 thần, lục thân để đoán các nội dung.

Ông còn căn cứ vào đặc tính sinh khắc của Âm dương Ngũ hành để đoán mệnh. Đây là bước đột phá rất lớn của Tứ trụ, đặt nền móng vững chắc để Tứ trụ duy trì, phát triển cho tới ngày nay. Vì vậy mà hậu thế đều coi Từ Tử Bình là Tổ sư của Tứ trụ.

Bộ môn Dự Đoán Theo Tứ Trụ còn gọi là môn Tử Bình là vì vậy. Cuốn Uyên Hải Tử Bình do nhiều tác giả đời sau viết nhưng mang tên của ông cũng có lí do như vậy.

Trải qua ngàn năm tồn tại và phát triển, Tứ trụ đã xuất hiện hàng trăm bậc thầy nổi danh với rất nhiều các tác phẩm viết về Tứ trụ khiến cho bộ môn này không ngừng hoàn thiện hơn, ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân.

Cùng thời với Từ Tử Bình đã có hơn 1000 cuốn sách viết về mệnh lí, và có các đại sư mệnh lí danh tiếng như Lý Đồng, Vương Diên Quan, Dịch Đàn Bảo… Thời Minh Thanh là thời kì Tứ trụ phát triển thịnh vượng nhất với nhiều đại sư cùng các sách mệnh lí để đời.

Đó là Trương Thần Phong với cuốn Thần Phong Thông Khảo, Vạn Dân Anh với Tam Mệnh Thông Hội, Thẩm Lý Chiêm với Tử Bình Chân Thuyên, Nhiệm Thiết Tiều với Trích Thiên Tủy… Thời Dân quốc cũng có các đại sư về Tứ trụ như Viên Thủ Sách, Vi Thiên Lý và Từ Lạc Ngô với các trước tác nổi tiếng tương ứng là: Mệnh lý thám nguyên, Thiên lý mệnh cảoTử Bình chân thuyên bình chú.

Có 8 tác phẩm tiêu biểu nhất, được coi là có giá trị nhất, trở thành sách kinh điển của môn Tứ trụ phải kể tới là: Uyên Hải Tử Bình, Tam Mệnh Thông Hội, Thần Phong thông giám, Cùng thông bảo giám, Tinh bình hội hải, Tử Bình chân thuyên, Trích thiên tủy và Thiên lí mệnh cảo.

Uyên Hải Tử Bình là tác phẩm đã xây dựng một phương pháp dự đoán mệnh có hệ thống và hoàn chỉnh. Nó là cơ sở cơ bản của Tứ trụ và là cuốn sách nổi tiếng có ảnh hưởng tới môn Tứ trụ sau này.

Sau Từ Tử Bình 300 năm, Tử Đại Thăng đã tập hợp thành quả của Từ Tử Bình, Lý Hư Trung và các đại sư mệnh lí khác biên tập thành hai cuốn Uyên HảiUyên Nguyên. Từ đây thuật Tử Bình mới chính thức được gọi tên.

Đến đời Nguyên (1206 – 1368) thì thuật này được sử dụng phổ biến rộng rãi trên khắp Trung Quốc. Sang đời Minh (1368 – 1644) hai cuốn sách của Từ Đại Thăng được hợp lại thành Uyên Hải Tử Bình và được bổ sung nhiều lần.

Như vậy, Uyên Hải Tử Bình không phải do Từ Tử Bình viết, cũng không phải là tác phẩm của một người, không phải được hoàn thành trong một thời kì, mà do nhiều người biên soạn thành từ thời Tống cho tới thời Minh.

Ngoài Uyên Hải Tử Bình, cuốn Trích thiên tủy được nhiều người cho rằng hoàn chỉnh và sâu sắc nhất. Trích thiên tủy do Nhiệm Thiết Tiều đời vua Đạo Quang nhà Thanh (1636 – 1912) viết.

Cuốn sách này cùng với cuốn Cùng thông bảo giám của Dư Thông Đài đời Minh đã đưa ra lí luận mới khác với cách xem truyền thống.

Đó là xác định vượng suy của Ngũ hành trong lá số để tìm Dụng thần, nhằm làm cho can ngày không vượng quá hay suy quá. Dụng thần là yếu tố quyết định cát hung của lá số. Các đại sư mệnh lí học thời Dân quốc tới nay đều coi Trích thiên tủy đứng đầu trong mệnh lí đương đại.

Gần đây xuất hiện nhà dự đoán học nổi tiếng của Trung Quốc là Thiệu Vĩ Hoa. Ông sinh năm 1936, là hậu duệ thứ 29 của Thiệu Khang Tiết (1011 – 1071), nhà triết học và nhà dự đoán học nổi tiếng thời Bắc Tống, với tác phẩm để đời là Mai Hoa Dịch Số – một trong Tứ Đại kì thư của văn hóa Trung Hoa.

Năm 1989 Thiệu Vĩ Hoa là Phó tổng thư kí hội nghiên cứu Chu dịch tỉnh Thiểm Tây. Năm 1991 ông được Trung Quốc xếp vào danh mục “Danh nhân đương đại của Trung Quốc”. Ông là Tổng giám đốc trung tâm dự đoán Thiệu Vĩ Hoa ở các thành phố Thẩm Quyến, Ngọc Châu, Tây An…

Năm 1992, Thiệu Vĩ Hoa viết cuốn Dự đoán theo tứ trụ. Cuốn sách này xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1996 và được tái bản nhiều lần, được đón nhận nhiệt liệt.

Từ năm 1975 ở Sài Gòn đã có cuốn Tử Bình nhập môn nhưng ít người biết đến nó trong khi Tử vi vốn đã có từ hàng trăm năm trước và ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của nhân dân.

Hơn 20 năm nay, Tứ trụ dần được phổ biến rộng khắp ở Việt Nam, có nhiều người quan tâm đến Tứ trụ. Được như vậy chủ yếu là nhờ cuốn Dự đoán theo tứ trụ của Thiệu Vĩ Hoa.

Trích xuất từ cuốn sách “Những Bí Ẩn Của Ngày Sinh“, chi tiết xin mời: Xem tại đây.

Vũ Phác

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now