Tam Nguyên Dương Trạch Đại Thành – Trần Long Vũ

299.000

Nội dung thực chiến phần nhiều liên quan đến Tam Nguyên Thiên Tinh Giang Tây phái. Kèm theo phụ lục 14 Thiên Tinh Dương Trạch Án Lệ Tập.

Giá bán: 299.000VNĐ – ưu đãi miễn phí vận chuyển.

Sách dày hơn 300trang, giấy vàng, bìa gập.

LH Vũ Phác: 0961477228