TẢI SÁCH 

Thư viện gồm nhiều quyển sách liên quan đến các lĩnh vực Huyền học khác nhau do chính bản thân Vũ Phác sưu tầm và chia sẻ lên trang vuphac.com

BỘ SÁCH VỀ KINH DỊCH

 1. Bộ sách của Thiệu Vĩ Hoa : Chu Dịch Với Dự Đoán Học, Nhập Môn Chu Dịch Dự Đoán Học và Chu Dịch Dự Đoán Các Ví Dụ Có Giải : Tải tại đây
 2. Hướng Dẫn Đọc Chu Dịch Dự Đoán Học – Hàn Khởi (Bản đẹp) : Tải tại đây
 3. Kinh Dịch Đạo Của Người Quân TửTải tại đây
 4. Tăng San Bốc Dịch – Dã Hạc Lão NhânTải tại đây
 5. Mai Hoa Dịch Số – Thiệu Khang TiếtTải tại đây
 6. Dịch Học Tinh Hoa – Nguyễn Duy CầnTải tại đây
 7. Đàm Thiên Thuyết Địa Luận Nhân – Ngô Bạch : Tải tại đây.
 8. Đổi Vận Cho Người Mệnh Khuyết Xuân Hạ : Tải tại đây.
 9. Đổi Vận Cho Người Mệnh Khuyết Thu ĐôngTải tại đây.
 10. Kim Oanh Ký Trọn Bộ : Tải tại đây.
 11. Dịch Học Khái Quát Phần 1 : Tải tại đây.
 12. Dịch Học Khái Quát Phần 2 : : Tải tại đây.
 13. Việt Dịch Chánh Tông : Tải tại đây.
 14. 12 Con Giáp Theo Lịch Vạn Niên : Tải tại đây.
 15. Diễn Cầm Tam ThếTải tại đây.
 16. Lục Nhâm Đại Độn : Tải tại đây.
 17. Dịch Kinh Đại Toàn Quyển Thượng : Tải tại đây.
 18. Đọc Hiểu Kinh Dịch :  Tải tại đây.
 19. Hoàng Cực Kinh Thế :  Tải tại đây.
 20. Học Thuật Chu Dịch Tải tại đây.
 21. Dịch Lý Và Phương Pháp Luận – Quảng Đức : Tải tại đây.

BỘ SÁCH VỀ TỨ TRỤ

 1. Ngọc Chiếu Định Chân KinhTải tại đây.
 2. Tử Bình Nhập Môn : Tải tại đây.
 3. Dự Đoán Theo Tứ Trụ – Thiệu Vĩ Hoa Tải tại đây.

BỘ SÁCH VỀ TỬ VI

 1. Muốn Luận Đúng Lá Số Tử Vi : Tải tại đây.

BỘ SÁCH VỀ LĨNH VỰC KHÁC

 1. Bùa Chú Giảng Giới – Tiêu Diêu Tử : Tải tại đây.
 2. Trảm Long Full 4 Tập – Hồng Trần : Tải tại đây.
 3. Tôi Là Thầy Tướng Số Full 3 Tập : Tải tại đây.