Chính Ngũ Hành Trạch Nhật Học – Lại Cửu Đỉnh

349.000

Sách dày 445 trang, trình bày chi tiết, cụ thể về lí thuyết và ứng dụng của trạch nhật chính ngũ hành.

Sách được in bằng giấy vàng, bìa gập. Có kèm thêm phụ lục về Kì Môn Trạch Nhật và Giá Thú Trạch Nhật Học

Giá bán 349.000VNĐ – ưu đãi miễn phí vận chuyển.

LH Vũ Phác: 0961477228