Chính Ngũ Hành Trạch Nhật Học – Lại Cửu Đỉnh

499.000,0

Sách gốc dày 392 trang, trình bày rất chi tiết, rất cụ thể về lí thuyết và ứng dụng của trạch nhật chính ngũ hành.

Lưu ý: Hiện tại do tình hình dịch bệnh nên Phác chưa in được sách giấy, chỉ có bản mềm PDF. Sau này có bản giấy sẽ gửi bù cho mọi người sau.

LH Vũ Phác: 0972 831 075

Call Now