Hiển thị tất cả 5 kết quả

Sách về lĩnh vực Kỳ môn độn giáp, được xưng tụng là một trong Tam thức, là “phương thuật chi vương” trong truyền thống dự đoán học của Trung Hoa. Đầy đủ các cuốn sách từ lý thuyết nền tảng đến ví dụ thực hành, bao gồm cả Kỳ môn trạch nhật, Kỳ môn dương bàn và Kỳ môn âm bàn, Kỳ môn thời gia.