Hướng Dẫn Lập Quẻ Kinh Dịch Theo Thời Gian

Đây là một phương pháp thường dùng nhất, thuận tiện nhất và kết quả dự đoán cũng rất chính xác. Dịch là biến dịch, biến dịch của Dịch là kết quả của sự biến hóa thời không.

Mà thời không thì liên tục biến hóa, trật tự thời gian trên đời không giống nhau, “thời gian quyết định tất cả”, cho nên dẫn tới sự biến dịch của sự vật.

Phương pháp này như sau:

Lấy tổng của ngày, tháng và năm âm lịch chia 8, được số dư làm thượng quái.

Lấy tổng của giờ, ngày, tháng và năm chia 8, được số dư làm hạ quái. Nếu chia hết thì lấy 8 làm số lấy quẻ.

Lấy tổng của giờ, ngày, tháng và năm chia 6, được số dư làm số của hào động, nếu chia hết thì lấy 6 làm số của hào động.

Giờ, năm như giờ Tý, năm Tý là số 1, Sửu là số 2, cho đến giờ Hợi, năm Hợi là số 12. Tháng thì tháng giêng (Dần) là số 1, tháng 2 (Mão) là số 2, cho đến tháng 12 (Sửu) là số 12. Ngày đầu tiên của tháng là số 1, cho đến ngày 30 là số 30.

Ví dụ: 4 giờ chiều ngày 16 tháng 9 năm 1996, tức là giờ Thân ngày 4 tháng 8 năm Bính Tý. Tổng của ba số ngày tháng năm chia 8 là (4 + 8 + 1) ÷ 8 = 1 — dư 5, thượng quái là Tốn; tổng của bốn số giờ ngày tháng năm chia 8 là (4 + 8 + 1 + 9) ÷ 8 = 2 — dư 6, hạ quái là Khảm; số của hào động là (4 + 8 + 1 + 9) ÷ 6 = 3 — dư 4, hào 4 động, được Hoán biến Tụng:

Điều đặc biệt nên chú ý khi lập quẻ theo thời gian là: Dùng âm lịch tính thời gian, giới hạn của tháng và năm phải lấy Nguyệt lệnh giao tiết (sang tiết lệnh) làm chuẩn.

Trước Lập Xuân là tháng 12 năm trước, sau Lập Xuân là tháng giêng năm sau.

Ví dụ: Ngày 4 tháng 2 năm 1993 dương lịch, âm lịch là ngày 13 tháng giêng, giờ Dần Lập Xuân. Do vậy, ngày 3 tháng 2 năm đó, âm lịch là ngày 12 tháng giêng, khi tính phải coi là tháng 12 năm Nhâm Thân, không được tính là tháng giêng năm Quý Dậu, chỉ sau khi giao tiết giờ Dần ngày 13 tháng giêng năm đó thì mới được tính là tháng giêng năm Quý Dậu, ngày 13 vẫn tính là 13, 14 vẫn tính là 14.

Ví dụ: Ngày 20 tháng 6 năm 1993 âm lịch, giờ Tuất Lập Thu, cho nên ở ngày 21 tháng 6 âm lịch (ngày 8 tháng 8 dương lịch) thì phải tính là tháng 7, chứ không tính là tháng 6. Ngày vẫn được tính là ngày 21.

12 giờ đêm trở về trước thì tính là ngày đó, đã qua 12 giờ thì tính là ngày hôm sau.

Ngày đầu tiên của tháng giêng không phải là ngày bắt đầu của năm mới, ngày đầu tiên của mỗi tháng cũng không phải là ngày bắt đầu của tháng đó, cần phải xem là đã giao tiết lệnh hay chưa.

Trân trọng!

Vũ Phác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *