Lưu trữ thẻ: đạo đức thầy trạch nhật

Quy Phạm Đạo Đức Của Người Thầy Trạch Nhật

Vốn dĩ phục vụ trạch nhật đã là việc đủ tạo phúc, giúp phúc cho người khác, phục vụ cho những người hữu duyên. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, vậy chúng ta thì sao? Nghề nào thì cũng phải có chế độ quy định của nghề đó, nhưng trước khi quốc gia […]