Tư Duy Dự Đoán Mai Hoa Dịch Số

Mai hoa dịch số nhờ đơn giản, nhanh chóng, chính xác mà lưu truyền trộng rãi trên thế giới, Mai hoa dịch do kiểu khởi quẻ mà định ra, nó không yêu cần người cầu dự đoán cần tập trung tinh thần ý thức, không có liên quan đến ý thức chủ quan của người cầu dự đoán.

Cho nên, khi quyết định những chuyện trọng đại quan trọng, vẫn luôn dùng Mai hoa dịch số để khởi quẻ, phối hợp với Lục hào cùng quyết định dự đoán, lợi dụng 2 quẻ để tham khảo cát hung thành bại của sự việc, thì xác suất chính xác sẽ cao hơn.

Phương thức tư duy chiêm đoán của Mai hoa dịch số là sau khi thành quẻ, đầu tiên xem hào từ; thứ 2 là xem quan hệ thể dụng của quẻ; thứ 3 xem quái danh; thứ 4 căn cứ vào động tĩnh của bản thân mà định ứng kỳ.

Cát hung thành bại của Mai hoa dịch số đoán sự chủ trọng quẻ khí, tức là chú trọng thời lệnh (tiết khí), không quá chú trọng nhật thần.

Hỷ quẻ thể quẻ khí vượng, như mùa Xuân chiêm được quẻ Chấn và Tốn là quẻ thể, ắt quẻ thể quẻ khí vượng, Hạ chiêm được quẻ Ly, Cấn, Khôn là quẻ thể, thì quẻ thể quẻ khí vượng.

Quẻ khí vượng là điều kiện đầu tiên để mọi chuyện thành công, quẻ thể quẻ khí vượng hưng ắt không sợ quẻ dụng, quẻ biến khắc, hao, tiết. Nếu quẻ thể suy gặp quẻ dụng, quẻ biến khắc, hao, tiết ắt chủ không cát.

Bởi vì Mai hoa khởi quẻ là chỉ có 1 hào động, do đó, phản ánh hình ảnh của sự việc khá chuyên nhất tập trung, cho nên khi dự đoán người đi lạc đi mất, thì hào động vẫn luôn là tiêu chí chủ yếu của sự biến hoá về hướng đi và phương hướng của người đi xa đó.

Như dự đoán người đi lạc được quẻ “Thiên Phong Cấu”, hào 3 động: quẻ hạ là Tốn là quẻ dụng là người đi xa, Tốn động biến Khảm, người này đi đến hướng Đông Nam (Tốn) trước sau đó đi đến hướng Bắc (Khảm).

Dùng Mai hoa dịch số đoán cát hung sự tình, luôn trực quan, không cần rườm rà như Lục hào, Lục hào dụng thần không lấy được chuẩn, các quy định, quy tắc giữa các hào rất nhiều, có một quy tắc không làm rõ được, thì quẻ này sẽ rất khó nắm bắt chính xác.

Chưa kể sự vật hiện nay rất phong phú, lấy dụng thần cho Lục hào đem đến rất nhiều phiền toái, dụng thần lấy không chuẩn cũng khó mà dự đoán chính xác được, mà Mai hoa dịch lại chỉ có phân ra thể dụng, quẻ dụng sinh trợ thể ắt cát, khắc thể thì hung, đây là nguyên tắc chính.

Dùng suy đoán cũng không cần giống Lục hào mà lo lắng dụng thần lấy không được chuẩn, lo lắng Lục hào có quy định phức tạp mà có sơ sót, còn có thể nhanh chóng mà chính xác suy đoán ra được cát hung của sự tình.

Tại sao có người yêu thích Dịch học, vừa mới bắt đầu học Chu Dịch thấy dự đoán chuyện gì cũng rất chuẩn, sau này lại thấy càng học càng không biết gì.

Đây có thể là do nhiều nhân tố mà ra, nhưng có khả năng là do bạn vốn dĩ đoán quẻ là dùng Mai hoa dịch đơn giản mà đoán ra, cho nên đoán rất chuẩn, sau này cảm thấy Mai hoa dịch mặc dù kết quả dự đoán chuẩn, nhưng thông tin bao hàm ít, không như Lục hào đoán sự tình rất tỉ mỉ.

Vì để càng nâng cao kỹ nghệ mà học Lục hào, kết quả Lục hào phức tạp, Lục hào biến hoá vô biên, những yếu tố cần tham khảo quá nhiều, cứ luôn khó mà định chuẩn cát hung, mà tình chủ yếu để kết luận nắm không chuẩn, khiến cho xác suất dự đoán chính xác thấp xuống.

Bất cứ một môn dự đoán học nào đều có ưu điểm, cũng có nhược điểm của nó, cho nên người dự đoán có thể nắm bắt kỹ thuật dự đoán của nhiều hơn một môn dự đoán, nhắm đến nhu cầu người cầu dự đoán cần dự đoán chuyện gì mà hợp lý chọn ra loại dự đoán, hoặc những thuật dự đoán nào để kết hợp tham khảo mà đoán, thì dự đoán có thể càng toàn diện, càng chính xác, càng tỉ mỉ hơn cho người cầu dự đoán.

Muốn lợi dụng Mai hoa dịch số để đoán sự, bắt buộc phải nắm bắt thành thục hình ảnh của vạn vật, biết được hình ảnh càng nhiều, đoán sự càng chuẩn, đó cũng là công phu cơ bản của dự đoán tỉ mỉ hình ảnh Lục hào.

Khúc Vĩ

Trích từ cuốn sách Lục Hào Tường Chân, sách có giá bán 249.000 VNĐ miễn phí vận chuyển, nếu quý vị muốn mua sách vui lòng xem tại đây.

Nếu có vấn đề gì thắc mắc, muốn trao đổi thêm, xin vui lòng liên hệ Vũ Phác qua facebook Vũ Phác hoặc zalo/sđt: 0961 477 228

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *