Ý Nghĩa Sao Thiên Nhuế Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh, chín sao được suy ra từ cửu cung của lạc thư. Nó cũng có sẵn những đặc tính âm dương ngũ hành của cửu cung bát quái.

Ngũ hành của 9 sao trong kỳ môn độn giáp

Thông thường mà nói, thiên tâm, thiên nhậm, thiên cầm và thiên phụ là bốn cát tinh, thiên xung là thứ cát, thiên anh là trung bình. Thiên bồng, thiên thuế, thiên trụ là hung tinh.

Người xưa có bài ca rằng:

Bồng nhậm xung phụ cầm sao dương, anh nhuế trụ tâm âm viết gọn.

Sao phụ cầm tâm là thượng cát, xung nhậm tiểu cát chưa hưởng tận.

Đại hung bồng nhuế không dùng được, tiểu hung anh trụ chẳng sáng ngời.

—————————————

Thiên nhuế tên gốc là cự môn, là thổ tinh, âm tinh. Bởi vì tương ứng với cửa tử trong tám cửa.

Người xưa cho rằng nó có liên quan đến bệnh tật, vì vậy gọi là hung tinh, bệnh tinh.

Trong kỳ môn độn giáp đại biểu bệnh tật, người mẹ mang thai, sản phụ, học sinh đệ tử học nghề, bệnh nhân.

Tính của nó âm hiểm cay độc, tham lam vô sỉ, mặt cát của nó cũng có, như đoán nghề nghiệp đa phần là bác sỹ, tổ chức y học cứu sống chăm sóc người bị thương, nông dân quần chúng bình thường, học sinh đang học vv…

Thiên nhuế vào cung, thích hợp dạy học, kết nạp bạn bè, cố thủ. Không hợp với cưới gả, khẩu thiệt tranh tụng, du lịch đi chơi, tu tạo vv…

Trong kỳ môn đoán người phần nhiều là trong người có bệnh, tinh thần không tốt, thân thể tố chất kém, học sinh.

Đoán việc là xuất hiện vấn đề, tình hình bệnh tật phát triển xấu đi, chất lượng không đạt, tồn tại thiếu sót vv…

Ở cung khôn, nó đều có hết mọi thuộc tính thông tin của thổ. Biểu thị có chỗ xảy ra vấn đề, cứ cung nào rơi vào thiên nhuế, thì cung đó xảy ra vấn đề, nữ tính.

Vật thể đại biểu viện lạc, thiên tỉnh và bồ tát, bệnh viện, trường học, kết giao bạn bè, hành lang, đình viện, gái quê, bãi đất, lỗi lầm, người bệnh, truyền thụ, đào viên tam kết nghĩa, thần phật lấy nữ tính làm chủ, sách, vật trong đất, lắm tắm, người mập.

Trân trọng!

Vũ Phác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now