Dự Đoán Cổ Phiếu

Cổ phiếu đã có lịch sử hàng trăm năm. Cùng với sự phát triển của xã hội, người ta ngày càng nhận thức rõ hơn về cổ phiếu.

Nó đã trở thành một đề tài thường xuyên được bàn luận trong đời sống, các nhà đầu tư cũng đã xuất hiện ở mọi tầng lớp trong xã hội.

Có người thì dựa vào kỹ thuật phân tích để nghiên cứu quy luật cổ phiếu, có người thì mua bán cổ phiếu dựa vào cảm giác, có người thì không chủ trương mua bán cổ phiếu hùa theo những người khác.

Sau một vài năm, số người kiếm được tiền chỉ là thiểu số, phần lớn là bị thua lỗ mà chấm dứt mua bán.

Do đó, mọi người đều mong muốn có một phương pháp có thể giúp nắm bắt được sự biến động của cổ phiếu, qua đó giúp mình mua bán cổ phiếu có hiệu quả hơn.

Vậy thì phương pháp dự đoán của cổ nhân truyền lại có thể dùng cho dự đoán cổ phiếu hay không? Dự đoán lục hào được phát minh dựa trên quy luật vận động của vũ trụ.

Cổ phiếu cũng là kết quả của vận động vũ trụ, không thể tách khỏi vũ trụ mà tồn tại độc lập. Do đó, sử dụng phương pháp lục hào hoàn toàn có thể dự đoán cổ phiếu.

Vào năm 2002, tôi đã hướng dẫn cho ông Ken Morita mua bán cổ phiếu, sử dụng 35 triệu yên làm vốn kinh doanh. Sau nửa năm, ngoài tiền vốn thu hồi, ông ấy còn kiếm được 140 triệu yên.

Lúc đó tôi hoàn toàn sử dụng phương pháp lục hào để dự đoán cổ phiếu, hoàn toàn không có kỹ thuật phân tích, cũng không xem thông tin hiệu quả kinh doanh,…

Theo cách đó, tôi đã nghiệm chứng được tính khả thi của phương pháp này.

Có điều là cổ phiếu thay đổi trong nháy mắt, muốn dự đoán không sai chút nào thì vẫn có sự khó khăn nhất định.

Có khi dự đoán sự biến động của cổ phiếu trong dài hạn thì quái tượng lại phản ánh sự biến động trong tương lai gần, có khi dự đoán sự biến động trong tương lai gần thì quái tượng lại phản ánh sự biến động trong dài hạn.

Do đó, khi phân tích và phán đoán quẻ, chúng ta cần phân biệt được những tình huống này.

Một điểm nữa là nếu như tham gia mua bán cổ phiếu thì trước tiên cần phải xem vận khí của bản thân ra sao.

Chỉ khi vận khí tốt đẹp và trình độ dự đoán cao thì mới có thể nắm chắc phần thắng.

Khi dự đoán cổ phiếu, công việc gieo quẻ cũng rất quan trọng. Nếu như thông tin trích xuất không đúng, cho dù trình độ đoán quẻ có cao như thế nào thì cũng không thể dự đoán chính xác.

Do đó, khi gieo quẻ dự đoán cổ phiếu thì không được tham lam, không được đồng thời nghĩ đến nhiều cổ phiếu. Nếu không thì quẻ gieo ra không biết là phản ánh về cổ phiếu nào.

Cách chọn dụng thần trong dự đoán cổ phiếu

Sự biến động của cổ phiếu chủ yếu là sự biến động về mức giá, vì vậy lấy hào Thê Tài làm Dụng thần. Sự mạnh yếu của Thê Tài là căn cứ cơ bản để phán đoán sự biến động giá cả của cổ phiếu.

Tử Tôn là Nguyên thần của hào Tài, là lượng giao dịch và là nhân tố có lợi cho cổ phiếu tăng trưởng.

Phụ Mẫu là Cừu thần, vừa có ý nghĩa thông tin và tình báo, vừa là tin tức thời sự và tin đồn bất lợi cho cổ phiếu. Quan Quỷ vốn có ý nghĩa quản lý khống chế, vì vậy Quan Quỷ là nhà cái và là đại cổ đông thao túng cổ phiếu.

Quan Quỷ có tính hai mặt, nó vừa có thể chế phục Kỵ thần tốt cho Dụng thần, vừa có thể tiết khí Dụng thần, đây cũng chính là hành vi nhà cái khiến cổ phiếu lúc thì tăng mạnh, lúc thì giảm mạnh.

Huynh Đệ khắc Tài, là nhân tố bất lợi cho cổ phiếu.

Những dự đoán cổ phiếu cơ bản

Dự đoán sự biến động giá cả của cổ phiếu hiện tại, Thê Tài vượng tướng là thông tin cổ phiếu tăng giá, hưu tù bị khắc là thông tin cổ phiếu xuống giá.

Khi dự đoán sự biến động giá cổ phiếu trong dài hạn, phải xem đồng thời hào Tử Tôn. Thê Tài vượng tướng nhưng Tử Tôn hưu tù Không Phá, đây chính là thông tin hiện nay mức giá cao, cổ phiếu đã lên đến đỉnh, rất khó lên cao nữa.

Thê Tài không vượng, Tử Tôn vượng tướng hoặc động hóa hồi đầu sinh, hiện nay mức giá tuy thấp nhưng sau này sẽ có cơ hội tăng lên, tăng cao.

Thê Tài vượng, động mà hóa tiến hoặc Thê Tài có khí, Tử Tôn động mà hóa Tiến thần, đây chính là thông tin cổ phiếu dần dần tăng giá.

Thê Tài tuy vượng nhưng động hóa thoái hoặc Tử Tôn động mà hóa Không, hóa phá, hóa thoái đều là thông tin cổ phiếu sẽ xuống giá.

Thê Tài vượng hoặc có khí, Tử Tôn vượng mà bất Không bất Phá phát động, hào Huynh Đệ đồng thời phát động, cổ phiếu dài hạn có lợi thế.

Nếu Thê Tài vượng tướng, Tử Tôn Huynh Đệ mặc dù đồng thời phát động nhưng Tử Tôn Không Phá, cổ phiếu quanh quẩn một chỗ, sẽ không tăng lên.

Thê Tài hưu tù, Huynh Đệ phát động, cổ phiếu nhất định sẽ xuống giá.

Thê Tài vượng tướng nhưng Huynh Đệ động hóa Tiến thần, hiện nay mức giá tuy tốt nhưng sau này sẽ từ từ xuống giá.

Thê Tài hưu tù, Phụ Mẫu và Huynh Đệ đồng thời phát động, cổ phiếu mất giá trong thời gian dài.

Thê Tài hưu tù, Quan Quỷ độc phát hoặc Thê Tài phát động hóa Quan Quỷ, cổ phiếu xuống giá.

Phụ Mẫu cùng Chu Tước phát động, trong quẻ lại có nhân tố bất lợi cho Thê Tài thì sẽ có thông tin khiến cổ phiếu xuống giá, nếu là nhân tố lợi cho Thê Tài thì sẽ có thông tin khiến cổ phiếu tăng giá.

Thê Tài vượng tướng, Huynh Đệ phát động nhưng Quan Quỷ động mà chế Huynh Đệ, đây là nhà cái cố ý khiến cổ phiếu tăng giá.

Quẻ có phục ngâm, Thê Tài bị hợp nhập Mộ, cổ phiếu rất khó tăng giá; quẻ có phản ngâm, cổ phiếu lên xuống bất định.

Thê Tài Huynh Đệ mạnh yếu tương đương, đồng thời hóa thoái hoặc nhập Mộ, đây chính là thông tin giá cổ phiếu bất động.

Dự đoán cổ phiếu trong dài hạn, Dụng thần, Nguyên thần phục tàng vượng hoặc có khí, chỉ cần Kỵ thần bất động, xung Phi, xung Phục, khi Phục thần xuất hiện thì cổ phiếu sẽ tăng.

-> Trên đây là những quy luật cơ bản khi dự đoán cổ phiếu. Chỉ khi tự mình tiến hành dự đoán hàng loạt trường hợp thì chúng ta mới có thể nắm bắt được sự biến hóa vi diệu của lục hào dự đoán cổ phiếu. Khi dự đoán không nên nhận định rập khuôn một cách máy móc.

Ví dụ về dự đoán cổ phiếu

Ví dụ 1: Ngày Giáp Tuất tháng Thân, đoán một cổ phiếu tăng hay giảm giá ra sao? Được Hỏa Sơn Lữ biến Ly Vi Hỏa.

Phán đoán: Lấy Thê Tài làm Dụng thần. Trong quẻ Thê Tài lưỡng hiện, đều là Không Vong, lấy hào Ứng Thê Tài Dậu kim làm Dụng thần. Dụng thần được Nguyệt kiến trợ giúp, Nhật đến sinh là vượng tướng.

Thê Tài lưỡng hiện, Nguyên thần lưỡng hiện, Tử Tôn Thìn thổ phát động lại đến sinh, có hiềm quá vượng. Thê Tài quá vượng nhất định sẽ xuống giá. Nhưng mà Thê Tài Dậu kim Không Vong, Tử Tôn Thìn thổ lại hóa hồi đầu khắc, chưa đến lúc xuống giá. Tháng sau là tháng Dậu, Dụng thần xuất Không, hào biến Mão mộc bị xung mất nên không thể khắc chế Tử Tôn Thìn thổ, Dụng thần càng vượng tướng, chắc chắn sẽ xuống giá.

Phản hồi: Quả nhiên tại tháng Dậu xuống giá.

Ví dụ 2: Ngày Ất Sửu tháng Ngọ, nữ được bạn bè giới thiệu một cổ phiếu, đoán xem có thể tăng giá hay không? Được Thiên Lôi Vô Vọng biến Hỏa Lôi Phệ Hạp.

Phán đoán: Lấy Thê Tài làm Dụng thần. Trong quẻ Thê Tài lưỡng hiện, lấy Thê Tài Tuất thổ Không Vong làm Dụng thần. Dụng thần được Nguyệt sinh Nhật phù là vượng tướng, nhưng không nên Quan Quỷ Thân kim độc phát, cổ phiếu này không tăng mà trái lại xuống giá. Quan Quỷ tại hào 5 là nhà cái, là bởi vì vấn đề nhà cái mà xuống giá.

Lúc đó, cô ấy cho là phán đoán không đúng, bởi vì người giới thiệu cổ phiếu cho cô ấy chính là nhà cái, họ nói rằng sau khi kéo cổ phiếu lên cao sẽ bảo cô ấy sớm bán tháo, cổ phiếu này chắc chắn có lãi.

Phản hồi: Cô ấy không nghe lời khuyên, sau khi mua cổ phiếu không lâu thì nhà cái bị bắt vào tù vì phạm pháp, cổ phiếu giảm giá mạnh.

Ví dụ 3: Ngày Quý Sửu tháng Hợi, đoán cổ phiếu Liên Thông Trung Quốc (China Unicom), được Trạch Thiên Quải biến Thủy Thiên Nhu.

Phán đoán: Lấy Thê Tài làm Dụng thần. Trong quẻ Thê Tài lưỡng hiện, lấy hào Thê Tài Hợi thủy phát động làm Dụng thần. Dụng thần được Nguyệt trợ giúp Nhật thần đến khắc, suy vượng cân bằng, nhưng độc phát hóa hồi đầu sinh, vì vậy tương đối có tiềm lực. Sắp tới thì nên xem ngày hôm sau, bởi vì Dụng thần phát động, ngày hôm sau là ngày Dần, vừa đúng là ứng kỳ.

Phản hồi: Trên thực tế, giá trong ngày dự đoán là 8.89 tệ, ngày hôm sau là Giáp Dần tăng đến 8.91 tệ, hai mươi ngày sau thì giá tăng đến 10.13 tệ.

=> Trên đây là số phán đoán cơ bản về giá cổ phiếu trên thị trường ngoại hối hoặc chứng khoán. Bài viết này không dành cho người mới học Dự đoán lục hào mà phải yêu cầu có 1 căn cơ nhất định.

Trân trọng!

Vũ Phác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *