Dự Đoán Thời Tiết

Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, sử dụng phương tiện khoa học kỹ thuật, về cơ bản có thể dự báo chính xác sự biến hóa của thời tiết, do vậy có lẽ sẽ có người cho rằng việc tiếp tục nghiên cứu và sử dụng lục hào để dự đoán thời tiết không còn ý nghĩa gì.

Thực ra không phải vậy, dự báo thời tiết được công bố trên các phương tiện truyền thông công cộng chỉ là tình hình thời tiết chung chung về một khu vực nào đó, còn tình hình thời tiết mà chúng ta cần thì thường có tính cục bộ, hoặc đôi khi là tình hình thời tiết trong một khoảng thời gian nào đó, hoặc đôi khi không nhìn thấy dự báo thời tiết, muốn biết tình hình thì phải đi tìm.

Vả lại, dự đoán thời tiết có thể giúp nâng cao trình độ dự đoán, có thể giúp trải nghiệm cặn kẽ chỗ vi diệu của lục hào. Đối với người mới học mà nói, sử dụng lục hào để dự đoán thời tiết là một trong những phương pháp tốt nhất để nâng cao trình độ dự đoán trong thời gian ngắn.

Bởi vì sau khi dự đoán sự việc thông thường, muốn nhận được kết quả phản hồi thì cần phải đợi vài ngày, vài tháng, hoặc thậm chí là vài năm. Dự đoán lục hào cần rất nhiều nghiệm chứng mới có thể nắm được chỗ vi diệu của nó, cho nên nếu chỉ dựa vào dự đoán về việc người để chứng nghiệm, thì phải mất rất nhiều năm mới có thể nắm vững được thuật dự đoán này.

Theo kinh nghiệm của cổ nhân và của bản thân tôi:” mỗi ngày dùng lục hào để dự đoán thời tiết có thể coi là một con đường tắt để nắm bắt phương pháp dự đoán lục hào “.

Dùng lục hào dự đoán thời tiết thường ít khi sử dụng lục thần, chủ yếu là thông qua ý nghĩa của lục thân mà trích xuất Dụng thần cho phán đoán. Có hào động thì lấy hào động làm trung tâm, không có hào động thì lấy hào Thế hoặc hào vượng tướng, do vậy tương đối thích hợp cho người mới học, nhưng dự đoán đi sâu vào thì cũng có thể kết hợp thêm lục thần.

Dự đoán về thời tiết, bởi vì thế giới rộng lớn, cùng một thời điểm thì thời tiết ở các nơi không giống nhau, cho nên khi gieo quẻ thì phải dùng ý thức chỉ định dự đoán về thời tiết một địa phương nào đó hoặc thời tiết của một nơi trong một ngày nào đó thì mới chính xác.

Một số dự đoán thời tiết cơ bản

Hào Phụ Mẫu

Tùy theo mùa khác nhau, hào Phụ Mẫu có ý nghĩa mưa, tuyết, mưa đá v.v; tùy theo suy vượng khác nhau, Phụ Mẫu có ý nghĩa mưa, âm u.

– Hào Phụ Mẫu phát động, hoặc thành tam hợp cục, là thông tin sẽ có mưa. Hào Phụ Mẫu vượng tướng mưa lớn, hưu tù mưa nhỏ. Hào Phụ Mẫu hóa Tiến thần, mưa lớn dần; hóa Thoái thần, mưa nhỏ dần. Hào Phụ Mẫu hưu tù Không Phá, tĩnh mà bị khắc, chủ không có mưa.

– Phụ Mẫu phát động tương hợp với Nhật, khi xung khai hào Phụ Mẫu có mưa. Nếu bị hào động khác hợp trú, khi xung khai hào hợp hào Phụ Mẫu, hoặc xung khai hào Phụ Mẫu có mưa.

– Hào Phụ Mẫu phát động Nguyệt phá, có thể dựa vào quy tắc ứng kỳ Nguyệt phá để quyết định thời gian có mưa. Nếu địa chi Nguyệt phá tương đồng với Nhật, rất có thể hôm đó sẽ có mưa.

– Phụ Mẫu Không Vong phục tàng, lại bị khắc thương, đây là thông tin không có mưa, nếu là dự đoán khi nào có mưa, có thể dựa vào quy tắc ứng kỳ Phục thần để phán đoán.

– Nếu địa chi của hào Phụ Mẫu và Nguyệt kiến giống nhau, động hóa Tiến thần, Nhật lại là đất Trường Sinh của Phụ Mẫu, có thể sẽ bước vào mùa mưa mận hoặc mưa kèm âm u liên tục.

Hào Tử Tôn

Tử Tôn là Nhật, Nguyệt, tinh tú, khi dự đoán thời tiết chủ trời tạnh.

– Tử Tôn phát động, hoặc thành tam hợp cục là thông tin thời tiết nắng ráo.

– Tử Tôn phát động hóa Tiến thần, bầu trời vạn dặm không mây. Hóa Thoái thần, tạnh ráo không lâu.

– Phụ Mẫu phát động hóa Tử Tôn, là thông tin âm u chuyển quang đãng, sau mưa xuất hiện cầu vồng, mặt trời ra khỏi mây. Cần dựa vào hiện tượng thời tiết vùng miền khác nhau và mùa khác nhau mà phán đoán linh hoạt.

– Hào Tử Tôn phát động, nếu lâm Nguyệt phá, Không Vong, có thể dựa vào quy tắc ứng kỳ của Nguyệt phá, Không Vong mà phán đoán.

Hào Thê Tài

Thê Tài chủ tạnh, nhưng không quang đãng nhiều, đôi khi có chút ít mây.

– Phụ Mẫu hưu tù, Thê Tài phát động thành tam hợp cục, chủ quang đãng.

– Thê Tài phát động hóa Tử Tôn, trời nắng ráo, không có mây đen.

– Thê Tài phát động hóa Tiến thần chủ quang đãng, phát động hóa Thoái thần chủ quang đãng mà không lâu, mây đen tăng dần.

– Thê Tài phát động hóa Huynh Đệ, trời trong chuyển nhiều mây, hoặc trời trong mà có gió.

– Thê Tài phát động hóa Quan Quỷ, trời trong chuyển mây dày, hoặc trời trong chuyển âm u.

– Dự đoán trời trong, Thê Tài phát động thường là trời trong, nhưng bị Nhật hợp, lúc xung khai Thê Tài chuyển trong. Thê Tài phục tàng, khi xung xuất Thê Tài, hoặc xung khai Phi thần, hoặc Thê Tài xuất hiện thì trời trong. Thê Tài gặp Không Vong, Nguyệt phá, thì khi Thực Không, Thực Phá, Xung Không, Hợp Phá thì trời trong.

Hào Huynh Đệ

Huynh Đệ chủ gió, cũng chủ mây.

– Huynh Đệ phát động, hoặc thành tam hợp cục là thông tin có gió. Vượng tướng gió lớn, hưu tù gió nhỏ.

– Huynh Đệ phát động hóa Tiến thần, gió lớn dần, mây tăng dần. Hóa Thoái thần, gió nhỏ dần.

– Hào Huynh Đệ tại cung Tốn phát động, vượng tướng là bão, gió mạnh, và hào Phụ Mẫu đồng thời phát động, sẽ có mưa bão xuất hiện

Hào Quan Quỷ

Quan Quỷ chủ sấm sét, sương mù, mây dày, phải căn cứ vào mùa khác nhau mà phán đoán linh hoạt.

– Quan Quỷ tại cung Chấn phát động, thường có sấm xuất hiện. Và hào Phụ Mẫu đồng thời phát động, là sấm và mưa cùng đến.

– Hào Quan Quỷ độc phát, căn cứ vào mùa khác nhau, đôi khi có mưa, đôi khi chỉ có sấm không có mưa, đôi khi là thông tin trời âm u.

– Quan Quỷ và Thê Tài đồng thời phát động, chính là thông tin trời nắng chuyển nhiều mây, hoặc chuyển âm u.

– Quan Quỷ phát động hóa Phụ Mẫu, trời âm u chuyển mưa; hóa Tử Tôn, âm u chuyển quang đãng.

Một số ví dụ về dự đoán thời tiết

Ví dụ 1: Ngày Bính Thìn tháng Ngọ, khi tôi vừa đến một khách sạn ở Tây Tạng, một bằng hữu từ Bắc Kinh gọi điện thoại đến, nói rằng buổi tối phải tổ chức buổi hòa nhạc cho trẻ em, nhưng Bắc Kinh đang có mưa, ảnh hưởng đến việc tổ chức buổi hòa nhạc, hỏi mưa có ngừng không? Tôi gieo quẻ được Hỏa Sơn Lữ biến Thiên Phong Cấu.

Phán đoán:

Lấy hào Phụ Mẫu làm Dụng thần.

Phụ Mẫu Mão mộc phục dưới hào sơ Tử Tôn Thìn thổ, không được Nhật Nguyệt sinh phù, lại nhập Mộ ở Tử Tôn Mùi thổ, đây là tượng ngừng mưa chuyển quang đãng, Tử Tôn Mùi thổ vượng tướng phát động, cũng là thông tin trời quang đãng, tôi lập tức nói với cô ấy, mưa sẽ sớm chấm dứt.

Kết quả: Quả nhiên ứng nghiệm.

Ví dụ 2: Một người thân của tôi không tin vào dự đoán lục hào, khi đó trời đã mưa kèm âm u hơn mười ngày không ngớt, tôi nói với anh ta rằng lục hào không những đoán được chuyện của người mà còn có thể dự đoán được thời tiết, thế là anh ta hỏi khi nào trời tạnh. Ở ngày Mậu Tuất tháng Thân, tôi gieo được quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân biến Thiên Lôi Vô Vọng.

Phán đoán:

Trong quẻ Quan Quỷ Hợi thủy độc phát, lấy hào động để xem sự biến hóa của thời tiết.

Quan Quỷ chủ âm u, tuy được Nguyệt sinh, nhưng bị Nhật khắc, lại động mà hóa hồi đầu khắc, nhập Mộ ở hào biến, đây là thông tin âm u sẽ mất, chuyển thành tạnh ráo.

Quan Quỷ lâm Hợi thủy đối ứng với địa chi ngày hôm sau, tôi đoán giờ Thìn ngày hôm sau mặt trời sẽ lộ ra, thời tiết trở nên quang đãng.

Kết quả: Quả nhiên ở giờ Thìn ngày hôm sau thì mặt trời từ trong mây lộ ra, giờ Tị trời trong vắt.

Trân trọng!

Vũ Phác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *