Dụng Thần Hữu Căn Vô Căn Là Gì?

Ở các bài viết trước hoặc trong các sách về dự đoán lục hào, chúng ta vẫn thường nghe về dụng thần hữu căn, dụng thần vô căn. Vậy hữu căn, vô căn là gì? Tác dụng ra sao?. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn các khái niệm đó.

Nếu các bạn muốn đọc thêm các bài viết về dự đoán lục hào, xin mời đọc thêm các bài viết khác tại đây.

Dụng thần hữu căn(có gốc rễ)

Căn hay gốc rễ của Dụng thần được đánh giá từ ảnh hưởng của Nhật Nguyệt đối với Dụng thần.

Trong Nhật thần, Nguyệt lệnh chỉ cần có một trong đó sinh phù tỉ trợ Dụng thần, Trường Sinh Dụng thần, Nguyệt hợp Dụng thần, thì đều là Dụng thần có căn.

Nhật thần, Nguyệt lệnh mà một khắc một sinh cũng là có căn.

Dụng thần vô căn(không có gốc rễ)

Dụng thần vô căn có 3 trường hợp:

(1) Dụng thần đều bị Nhật thần, Nguyệt lệnh đến khắc.

(2) Nguyệt phá, Nhật khắc cũng là vô căn.

(3) Nguyệt khắc Nhật không sinh, phải xem sức mạnh của Ky thần trong quẻ để xác định nó có căn hay không (quẻ như vậy thường là quẻ tĩnh).

Ví dụ diễn giải 1

Ngày Đinh Tị tháng Dậu, người nam hỏi một quẻ đoán về một chú chó, gieo được quẻ Trạch Hỏa Cách.

Tử tôn Mão mộc Nguyệt phá, Nhật không sinh phù

Lấy hào Tử Tôn làm Dụng thần. Tử Tôn Nguyệt khắc lại Xung, là Nguyệt phá, Nhật không sinh phù, hưu tù vô căn. Lâm Chu Tước bị khắc, Chu Tước chủ ăn uống, nghĩa là không thể ăn uống.

Trong quẻ mặc dù có hai Hợi thủy bị Nhật xung thành ám động đến sinh Dụng thần, nhưng Dụng thần vô căn, sinh phù bất khởi, do đó là hung. Sau chết ở hgày Mùi, đây là ứng Dụng thần nhập Mộ.

Mình đã có bài viết về ứng kỳ trong dự đoán lục hào, nếu các bạn có nhu cầu xin mời đọc tại đây.

Ví dụ diễn giải 2

Ngày Canh Tý tháng Hợi, một người đã bỏ hút thuốc nhưng họng vẫn đau, hỏi có thể khỏi hay không, gieo được quẻ Lôi Phong Hằng biến Lôi Thủy Giải.

Nhật Nguyệt không sinh phù hào Thế, nhưng cũng không xung khắc hào Thế | vuphac.com

Lấy hào Thế làm Dụng thần. Nhật Nguyệt không sinh phù hào Thế, nhưng cũng không xung khắc hào Thế, Dụng thần không hoại căn.

Mặc dù hào Thế động mà hóa hồi đầu khắc, nhưng hào biến bị Nhật Nguyệt khắc chế, Nhật lại xung mất hào biến, họng nhất định không có gì nghiêm trọng, có thể khỏi.

Kỵ thần là hỏa, thủy khắc hỏa, khuyến nghị uống nhiều nước sẽ thuyên giảm triệu chứng.

Sau quả nhiên đã khỏi.

Trân trọng!

Vũ Phác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *