Lục Hào Hỏi Đáp – Phần 1

Trong quá trình học dự đoán lục hào, người học thường xuất hiện rất nhiều câu hỏi khác nhau. Sau đây là tổng hợp 1 số câu hỏi hay gặp.

1. Dự đoán lục hào có thể dùng thời gian, chữ số v.v để lập quẻ hay không?

Khi sự tình khẩn cấp nhưng hoàn cảnh không cho phép gieo quẻ, thỉnh thoảng có thể dùng thử, có tỷ lệ ứng nghiệm nhất định.

Nhưng tôi không chủ trương dùng phương pháp này, bởi vì hình thức lấy quẻ của nó là trước định ngoại quái sau định nội quái, có sự khác biệt về bản chất so với phương pháp lắp ráp quẻ từ hào sơ của lục hào, đạo pháp xem trọng tự nhiên.

Hào động có hay không cũng như nhiều hay ít đều có huyền cơ trong đó, chỉ có dùng phương pháp gieo quẻ mới có thể xuất hiện tình trạng này mà thôi.

Còn quẻ dùng thời gian, chữ số v.v lập ra thì đều là một hào động, quẻ nào cũng vậy, căn bản không xuất hiện các hình thức tổ hợp như phục ngâm, phản ngâm, tam hợp cục v.v, đã ảnh hưởng rất lớn đến thông tin của quẻ.

2. Dự đoán lục hào có cần tham khảo hào từ để phán đoán hay không?

Người giỏi dùng thì có thể xem để tham khảo, nhưng dự đoán lục hào thông thường không cần dùng hào từ.

Bởi vì dự đoán lục hào lấy ngũ hành sinh khắc làm chủ, căn nguyên của nó chính là thoát ly hào từ, hình thành hệ thống dự đoán riêng biệt.

Không tham khảo hào từ vẫn phản ánh đầy đủ cát hung của sự vật.

3. Trước khi gieo quẻ có cần rửa tay thắp nhang hay không?

Dự đoán lục hào chẳng liên quan đến quỷ thần, trong lòng có ý định dự đoán thì có thể gieo quẻ, rửa tay thắp nhang hoàn toàn thừa thãi.

Người xưa mê tín, cho rằng dự đoán lục hào có quỷ thần bí mật ảnh hưởng, cho nên mới có thuyết này.

Nếu các bạn muốn đọc thêm các bài viết về dự đoán lục hào, xin mời đọc thêm các bài viết khác tại đây.

4. Dự đoán lục hào có cần tu thân dưỡng tính hay không?

Thông thường thì không cần phải tu luyện cái gì, nhưng là một học dự đoán lục hào chân chính thì phải có sự tu dưỡng về đạo đức.

Phải dùng thuật dự đoán này để giúp người khác giải quyết vấn đề, không được dùng nó để lừa gạt người khác, nếu thu phí thì phải hợp lý.

Đối với người yếu thế và người nghèo khổ thì có thể không thu phí.

5. Dự đoán lục hào chủ yếu dựa vào lý luận hay linh cảm?

Dự đoán lục hào là một môn huyền học, là kết quả của lý luận kết hợp với linh cảm, lấy lý luận làm chủ, linh cảm có vai trò phụ trợ.

Dự đoán cát hung, ứng kỳ và giai đoạn sơ cấp thông thường dựa vào lý luận chặt chẽ của nó để hoàn thành.

Nếu muốn dự đoán những chỗ nhỏ nhặt, nhất là khi dùng ‘tượng” cấp độ cao để dự đoán thì cần phải thông qua linh cảm để biến những thứ trừu tượng thành sự vật cụ thể.

Tuy nhiên linh cảm cũng được bồi dưỡng dựa trên cơ sở lý luận vững chắc. Chỉ có linh cảm mà không có lý luận thì trình độ dự đoán của bản thân cũng không thể đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.

6. Làm sao mới có thể nhanh chóng nâng cao trình độ dự đoán?

Học tập dự đoán cần một thầy giỏi và tài liệu tốt, bởi vì bản thân mới học thì chưa biết cái gi là đúng, cái gì là sai.

Có rất nhiều sách viết về dự đoán lục hào, nhưng không phải tất cả các nội dung viết trong sách đều là chính xác.

Nếu như đọc sai sách, đi sai đường, cho dù lãng phí nhiều năm học tập cũng là vô ích.

Do đó, việc lựa chọn thầy và tài liệu là hết sức quan trọng. Khi đã có thầy giỏi, không nên học vẹt một cách máy móc những gì thầy dạy cho bạn, mà là phải học tư duy đoán quẻ của thầy, thầy dẫn dắt vào cửa, tu hành ở cá nhân, thầy không thể mỗi giờ mỗi khắc đều ở bên cạnh phụ đạo cho bạn.

Do đó, việc học tập tư duy đoán quẻ là hết sức quan trọng. Khi tư duy đã được mở rộng, những điều thầy chưa từng nói qua cũng sẽ tự mình phân tích và phán đoán ra.

Ngoài ra, bản thân phải chịu khó nghiền ngẫm, chịu khó thực hành, như vậy mới có thể biến những điều thầy dạy thành kiến thức của mình.

Khi đọc sách, trong đầu phải luôn suy nghĩ tại sao, không nên chỉ tiếp thu một mực, bởi vì thiên hạ không có thần tiên, thầy cũng có lúc hồ đồ.

Nếu như đọc sách có thể tìm ra khuyết điểm trong sách thì chứng tỏ bạn đã tiến bộ, đồng thời cũng học được phương pháp nâng cao trình độ dự đoán.


Nguồn: st-vhư

Trân trọng!

Vũ Phác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *