Nguồn Gốc Lịch Sử Của Kỳ Môn Độn Giáp

Kỳ môn độn giáp ra đời từ thời đại nào, khi nào thì được xem như thuật dự đoán? Cho đến nay giới học thuật vẫn chưa có kết luận chắc chắn.
Triệu Phổ thời Tống có soạn “Yên ba điếu tẩu ca”, bên trong đề cập tới: “Hoàng Đế Hiên Viên chiến Xi Vưu, tranh giành trung nguyên khổ cực không thôi, bỗng nhiên mơ thấy thiên thần trao cho bùa và thần chú, lập đàn tế lễ thành tâm tu luyện, rồng thần vác bức đồ bay ra khỏi lạc thủy, phượng hoàng sặc sỡ ngậm sách bay trong mây xanh biếc, vì thế lệnh cho Phong Hậu suy diễn thành văn, kỳ môn độn giáp ra đời từ đó.”
Học giả xưa nay đều dựa trên câu chuyện này đề truy khảo nguồn gốc của kỳ môn độn giáp.
Đoạn ca quyết này ý là nói kỳ môn độn giáp lấy được từ trong giấc mơ, khi mà Hoàng Đế đánh Xi Vưu, cách nói này hiển nhiên là không thể tin, nhưng nguồn gốc chắc chắn của kỳ môn độn giáp chính là từ việc bày binh bố trận trong chiến tranh cỗ đại.
Xem xét từ thời điểm mà âm dương ngũ hành, thiên can, địa chỉ, hà đồ, lạc thư cùng với cửu cung bát quái hoàn chỉnh mà nói, khả năng kỳ môn độn giáp được phát minh ra từ thời Xuân thu Chiến quốc là rất cao.
Vào thời Xuân thu Chiến quốc, ngũ bá tranh hùng, bảy nước hợp lực nhiều năm liền chiến tranh với quy mô lớn một cách không ngừng nghỉ, kỳ môn độn giáp chính là vì nhu cầu thích ứng với bày binh bố trận trong chiến tranh cổ đại, điểm này là mấu chốt quan trọng của việc học kỳ môn độn giáp.
Cũng chính là nói, ký hiệu trong kỳ môn độn giáp, ban đầu thực ra chỉ là thuật ngữ quân sự để vận dụng, hiểu được ý nghĩa ban đầu của những ký hiệu dự đoán trong kỳ môn độn giáp, việc học tập sẽ trở nên rất nhẹ nhàng.
Tương truyền khi Hoàng Đế sai Phong Hậu sáng lập kỳ môn độn giáp, tổng cộng có 4320 cục, sau này bỏ bớt đi còn 1080 cục, thái công Khương Thượng vì nhu cầu hành quân bố trận mà tiếp tục lược bỏ bớt đi còn 72 cục.
Trương Lương thời nhà Hán sau khi được Hoàng Thạch Công truyền thụ, lại tiến hành cải cách thành hiện nay chúng ta đang sử dụng, âm độn chín cục và dương độn chín cục, tổng cộng hết thảy 18 cục.
Trong lịch sử truyền dạy kỳ môn độn giáp, đã cải tiến và hoàn thiện không ngừng, ví dụ như: chín sao thiên bàn trong kỳ môn độn giáp, truyền thuyết kế lại rằng, khi thiên văn học gia Trương Hành nhà Hán vận dụng thuật độn giáp để nghiên cứu vận hành của thiên thể đã hoàn thiện kỳ môn độn giáp, còn tám cửa nhân bàn thì do Gia Cát Lượng Khổng Minh thời Tam quốc dựa trên nhu cầu chiến tranh mà đem bát quái suy diễn thành tám cửa, phân bố ở trong cửu cung bát quái.
“Tam quốc diễn nghĩa” còn giới thiệu Gia Cát Lượng tại Ngư Phúc Phố thuộc Di Lăng bày ra thạch trận, phân làm tám cửa khai, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, cũng chính là bát trận đồ nỗi tiếng gần xa.
Kỳ môn độn giáp có nhiều cách gọi khác nhau tùy từng thời kỳ lịch sử, thời kỳ Chu Tần gọi là Âm Phù Kinh, sau Tam quốc đặt tên là lục giáp, thời Tống lại xưng là độn giáp, thời Minh Thanh cho đến nay thì gọi là kỳ môn độn giáp.
Kỳ môn độn giáp phân ra làm hai nhánh lớn: một là kỳ môn số lý, một nữa là kỳ môn pháp thuật.
Kỳ môn số lý chính là thuật dự đoán kỳ môn tiên tiến, phân làm bốn loại niên gia, nguyệt gia, nhật gia và thời gia, dựa trên cách sắp xếp cũng có thể phân thành cách xoay cung và cách phi cung (sách này sẽ giảng kỳ môn thời gia, cách xoay cung).
Kỳ môn pháp thuật phần lớn thuộc về đạo giáo, lưu truyền trong dân gian, pha trộn với đạo thuật, vẽ bùa làm phép, cho đến nay vẫn có người kế thừa, đa số là trừ tai họa giải nạn cho người ta, không bằng lòng tiết lộ cho người đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now