Phương Thức Tư Duy Của Mai Hoa Dịch Số

Mai Hoa Dịch rất đơn giản, nhanh chóng, chính xác và được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Do cách khởi quẻ của Mai Hoa Dịch tuân theo một quy tắc nhất định cho nên nó không bị can thiệp bởi hệ tư tưởng của người dự đoán và không có thành phần ý thức chủ quan của người dự đoán tham gia vào.

Vì vậy, khi đưa ra các quyết định quan trọng, thường sẽ dùng Mai Hoa Dịch để khởi quẻ, phối hợp với Lục Hào để cùng quyết định, dùng hai quẻ để tham khảo sự việc thành bại như thế nào thì độ chính xác thường sẽ cao hơn.

Phương thức dự đoán của Mai Hoa Dịch là sau khi thành lập được quẻ thì trước tiên chúng ta phải xem hào từ, thứ hai là xem quan hệ giữa thể dụng, thứ ba là nhìn tên quẻ, tượng quẻ; thứ tư là cảm nhận của mình về động thái của ngoại ứng rồi mới xác định ứng kỳ.

Mai Hoa Dịch dễ tính được thành bại của mọi việc, rất chú trọng đến nguyệt kiến (tiết khí, lệnh tháng) mà không quá xem trọng nhật thần (ngày xem).

Vào mùa xuân khi lên quẻ mà quẻ Thể là quẻ Chấn, Tốn thì quẻ đó có quẻ Thể được vượng khí; mùa hè là quẻ Ly có Khôn, Cấn làm quẻ Thể, mùa thu là quẻ Càn, Đoài làm quẻ Thể, mùa đông là Khảm làm quẻ Thể.

Quẻ Thể được vượng khí là điều kiện tiên quyết đầu tiên, nếu quẻ Thể vượng thì không sợ quẻ Dụng tới xung khắc, hao tiết, thương tổn nó. Nếu quẻ Thế bị suy bại thì gặp quẻ Dụng tới khắc, tiết, hao tốn tất chủ điềm không lành.

Vì trong quẻ Mai Hoa Dịch chỉ có một hào động, thông tin ban đầu của quẻ phản ánh sự việc cụ thể và tập trung hơn, nên khi dự đoán không bị sai lệch nhiều, hào động chính là dấu hiệu cho biết phương hướng biến hóa chủ yếu để dự đoán trong quẻ.

Ví dụ đoán một người xuất hành được quẻ Thiên Phong Cấu có hào ba động. Quẻ hạ là quẻ Tốn động hào ba biến thành quẻ Khảm. Người này chính là lúc đầu đi về hướng Đông Nam của phương Tốn rồi mới đến hướng Bắc của phương Khảm.

Dùng Mai Hoa Dịch để phán đoán chuyện cát hung thường thường cho cảm giác trực quan hơn, không cần rắc rối như Lục Hào. Dùng Lục Hào quả thực là không đơn giản, giữa các hào có rất nhiều quy tắc và quy luật, nếu có một quy luật nào đó mà bạn không hiểu thì rất khó mà có thể đoán được quẻ cần đoán.

Huống hồ, trong cuộc sống hiện đại, sự vật hiện tượng rất nhiều, nếu không tinh thông mà dự đoán theo Lục Hào thường rất phiên phức, dụng thần mà xác định không đúng thì rất khó mà dự đoán chính xác được.

Mai Hoa Dịch thì lại chỉ dựa trên một nguyên tắc trọng yếu duy nhất đó là phân chia ra Thể và Dụng, nếu quẻ Dụng sinh quẻ Thể thì cát, quẻ Dụng khắc quẻ Thể thì hung.

Lấy nguyên tắc này mà suy đoán thì không cần lo lắng là mình không lấy được dụng thần một cách không chính xác như trong Lục Hào, không cần lo lắng về sự thiếu vững chắc về các quy tắc của Lục Hào; do đó khi sử dụng Mai Hoa Dịch các bạn có thế nhanh chóng đưa ra được suy luận cát hung của sự việc.

Tại sao lại có một số người yêu thích Dịch học lúc đầu thường cảm thấy phán đoán bằng chu dịch rất chính xác nhưng về sau lại cảm thấy càng ngày phán đoán càng sai lệch.

Ở đây có thể có nhiều yếu tố tác động nhưng một nguyên nhân chính trong số đó là ban đầu các bạn đang dùng quẻ Mai Hoa Dịch để phán đoán quẻ của sự việc đơn giản cho nên sẽ có kết quả chính xác; sau đó tuy kết quả của Mai Hoa Dịch vẫn chính xác nhưng lại cảm thấy hàm chứa quá ít thông tin, không giống như Lục Hào cho nhiều thông tin chi tiết hơn.

Tôi (Khúc Vĩ) đã phải học Lục Hào để có kỹ năng cao hơn và kết quả nhận được là Lục Hào rất phức tạp, và biến hóa vô cùng tận.

Thực sự là có quá nhiều yếu tố để tham khảo và thường rất khó để xác định ranh giới giữa cát và hung.

Ngược lại, khi kết luận chính được đưa ra mà cảm thấy không chắc chắn thì tỷ lệ dự đoán thiếu chính xác là điều hiển nhiên rồi.

Bất kỳ kỹ thuật dự đoán nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó cho nên người dự đoán nào có thể nắm chắc được nhiều kỹ thuật dự đoán hơn và sử dụng danh mục dự đoán một cách hợp lý hoặc tham khảo một số kỹ thuật dự đoán lẫn nhau tùy theo mong muốn dự đoán của người cần xem thì mới cho ra kết quả toàn diện, chuẩn xác và tỉnh tế hơn bình thường.

Muốn dùng Mai Hoa Dịch để phân tích chỉ tiết thì phải thông thạo tượng của vạn vật, biết càng nhiều thứ thì càng phán đoán được tốt và đây cũng chính là kiến thức cơ bản nên tảng để giải quẻ Lục Hào.

Trích từ cuốn sách “Lục Hào Tường Chân” của tác giả Khúc Vỹ, sách đã được xuất bản. Quý vị muốn tìm đọc xin mời xem tại đây.

Vũ Phác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now