Ý Nghĩa Sao Thiên Cầm, Thiên Tâm Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh, chín sao được suy ra từ cửu cung của lạc thư. Nó cũng có sẵn những đặc tính âm dương ngũ hành của cửu cung bát quái.

Ngũ hành của 9 sao trong kỳ môn độn giáp

Thông thường mà nói, thiên tâm, thiên nhậm, thiên cầm và thiên phụ là bốn cát tinh, thiên xung là thứ cát, thiên anh là trung bình. Thiên bồng, thiên thuế, thiên trụ là hung tinh.

Người xưa có bài ca rằng:

Bồng nhậm xung phụ cầm sao dương, anh nhuế trụ tâm âm viết gọn.

Sao phụ cầm tâm là thượng cát, xung nhậm tiểu cát chưa hưởng tận.

Đại hung bồng nhuế không dùng được, tiểu hung anh trụ chẳng sáng ngời.


1. Ý Nghĩa Sao Thiên Cầm

Thiên cầm tên gốc là liêm trinh, dương tinh, thổ tinh. Thổ có chức năng sinh đẻ ra vạn vật, trung cung là nơi nguyên soái trực phù giáp tý mậu cư ngụ, vì vậy là sao đại cát.

Thiên cầm có có tính chất của trung ương mậu kỷ thổ, bao chứa người việc vạn vật, vốn có tính chất trung hòa bình ổn, bao gồm vạn vật vạn sự.

Thiên cầm vào cung, có thể làm mọi việc, không phân bốn mùa, năm tháng ngày giờ nào cũng đều cát.

Trong kỳ môn độn giáp đa phần là người trung thành giữ lời hứa, chững chạc đáng tin cậy, đoán việc đa phần là quý nhân nâng đỡ, ôn hòa, công bằng, nhất phái chính khí.

2. Ý Nghĩa Sao Thiên Tâm 

Thiên tâm tên gốc là vũ khúc, âm tinh, kim tinh. Cổ nhân cho rằng nó có thể động có thể tĩnh ở cung càn, càn là trời là cha là đầu.

Có tài lãnh đạo, có năng lực quản lý, là một nhân vật trung tâm của đoàn thể, là cái trung tâm của sự vật, giỏi mưu tính, có liên quan đến chỉ huy quân huy, trị bệnh, tạo hóa vạn vật, vì vậy xưng làm cát tinh.

Trong kỳ môn đa phần đại biểu lãnh đạo, quản lý chỉ huy nhân viên, bác sỹ, y dược, thuốc tây, trợ lý cố vấn, người chiêm bói tướng số, làm việc kín đáo, có tính sáng tạo, đại biểu tường, bình phong, huyền quan, tăng nhân, thần phật, trời xanh, có tâm kế, có trách nhiệm, dọn nhà, trừ hại an dân, gặp mặt, vĩnh kết đồng tâm.

Gặp phải thiên tâm có thể chủ động tiến công, đi thi, trị bệnh, đầu tư chứng khoán, làm ăn kinh doanh, ô tô.

Thiên tâm vào cung, lợi cho cầu tiền xin thuốc, trị bệnh cứu người, xuất hành, cầu tài, tu tạo, cưới gả.

Trong kỳ môn đoán người đa phần là thông minh tài giỏi, khôn khéo có trí tuệ, hay bố thí, thích đánh vào tâm kế, nhẵn nhụi âm nhu.

Đoán việc là lên kế hoạch chặt chẽ, tiến lui thoải mái, biện pháp quản lý xác đáng, có thể trị tội cái ác trợ giúp cái thiện.

Trân trọng!

Vũ Phác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *