Ý Nghĩa Sao Thiên Anh Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Chín sao tức là thiên bồng, thiên nhuế, thiên xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh, chín sao được suy ra từ cửu cung của lạc thư. Nó cũng có sẵn những đặc tính âm dương ngũ hành của cửu cung bát quái.

Ngũ hành của 9 sao trong kỳ môn độn giáp

Thông thường mà nói, thiên tâm, thiên nhậm, thiên cầm và thiên phụ là bốn cát tinh, thiên xung là thứ cát, thiên anh là trung bình. Thiên bồng, thiên thuế, thiên trụ là hung tinh.

Người xưa có bài ca rằng:

Bồng nhậm xung phụ cầm sao dương, anh nhuế trụ tâm âm viết gọn.

Sao phụ cầm tâm là thượng cát, xung nhậm tiểu cát chưa hưởng tận.

Đại hung bồng nhuế không dùng được, tiểu hung anh trụ chẳng sáng ngời.


Ý Nghĩa Sao Thiên Anh

Thiên anh tên gốc là hữu bật, dương tinh, hỏa tinh. Cổ nhân cho rằng nó nằm ở phương nam cung ly, lửa nóng bừng bừng, tính khô dễ cháy nổ, tuy như mặt trời ban trưa, tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng lại có liên quan đến tai nạn máu me, vì thế nên xem là sao trung tính hoặc ít hung.
Trong kỳ môn đa phần biểu thị vật dễ cháy nổ, đồ điện gia đình, sự vật vật phẩm liên quan đến lửa.
Thiên anh vào cung, thích hợp lập kế bảy mưu, nhờ bạn bè, không thích hợp câu tài cầu chức vụ, hôn lễ cưới gả, xuất hành, tu tạo.
Trong kỳ môn đoán người đa phần là tính tình nóng nảy nhưng hiểu lý,nói chuyện to giọng, cổ thô mặt đỏ.
Đoán việc đa phần là liên quan đến máu me, nếu đoán kinh doanh câu tài đa phần liên quan đến điện tử, ánh lửa, vật dễ cháy, vật có tính phát nỗ, đẹp đẽ hào phóng, tính gấp, mặt đỏ, thông tin của hoa, anh hùng, lửa, đánh nhau, chỗ sáng sủa kích thích, vật kích thích, vật lóa mắt, các loài chim, điện khí, pháo hoa, màu sắc nặng, tranh, máu me, hoa, thông tin nhất định làm cho bản thân tốt, hành vi bạo tạc.

Đọc thêm các bài viết về các sao tại đây:

Trân trọng!

Vũ Phác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *